مواد غذایی که در زمستان برای پوست درخشان و شاداب لازم است(قسمت اول)

مواد غذایی که در زمستان برای پوست درخشان و شاداب لازم است(قسمت اول)

در زمستان باد خشک و سرد، دمای پایین، رطوبت کم و حرارت داخل ساختمان، به پوست صورت و لب ها و سایر قسمت های بدن آسیب می رساند. این آسیب شامل خشک شدن و پوسته پوسته شدن پوست و ترک خوردگی و خارش و سوزش پوست می شود. در زمستان باید به آنچه که می

ادامه مطلب