شـامپــــوی خشـــک BLIZZARD ICE SPRAY

شناسه محصول: نامعلوم دسته: ,

شـامپــــوی خشـــک BLIZZARD ICE SPRAY

شماره پروانه بهداشتی 9356826773077299
سایز 200ml, 75ml

640,000 ریال1,570,000 ریال

پاک کردن

توضیحات

بـه مـو در چنـد ثانیــه حالتــی سبــک و پر پشـت میبخشـد. بسـیار مناســب بـــرای اســتایل های سریـــع مثــلا بعـــد از کـــار و قبــل از مهمانــی اســت. ذرات پــودر ماننــد، مــواد پــس مانـــده را از مــو و پوسـت ســر مکیــده و مـو بعـد از شانــه و بـرس زدن حالتـی تـازه و سبـــک پیـــدا میکنـــد.
روش مصـرف:

اسـپری را بخوبـی تـکان داده، سـپس در امتـداد سـاقۀ مـو بـه صـورت یکسـان اسـپری کـرده و در مـو پخـش کنیـد. بعــد از ۱ دقیقــه شانــه وبـرس بزنیــد. ایـن شـامپو بـدون نیـاز بـه آب بـوده و بـرای افـرادی کـه منـع اسـتفاده از آب داشـته یـا در اسـتراحت مطلـق بـه سـر میبرنـد،گزینـۀ بسـیار مناسـبی اسـت.

توضیحات تکمیلی

سایز

200ml, 75ml

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *