ماســک حجــم دهنــده

شناسه محصول: نامعلوم دسته: ,

ماســک حجــم دهنــده VOLUME ENERGY MASK

شماره پروانه بهداشتی 2821703432840491
سایز 50ml, 200ml

480,000 ریال1,290,000 ریال

پاک کردن

توضیحات

ویتامینه استحكام بخش موهای نازك

حجـم دهندگـی مناسـب، بـدون احسـاس سـنگینی یـا افتادگـی موهـاكـه بـه طـور آنـی، ۳۰ %حجـم مـو را افزایـش مـی دهـد.
معضــل موهــای چــرب در اســتفاده از ماســکها، ایجــاد احســاس چسـبندگی، سـنگینی و چربـی اضافـه اسـت و ایـن ماسـک اسـتثنایی بـا قـوام سـبک، در حمـام ماننـد یـک نرم کننـده عمـل کـرده و پـس ازخشــک شــدن موهــا، آن را چــرب و ســنگین نمیکنــد.

روش مصـرف:

بعـد از شستشـوی مـو، مقـداری از ماسـک را روی مـوی خیـس، بـه خصــوص در امتــداد ســاقه و نــوک مــو پخــش کــرده و ماســاژ دهیــد.بعـد از ۵ تـا ۱۰ دقیقـه، کامـلا آبکشـی نماییـد.
* هفتــه ای یــک بار استـفاده شـود.

توضیحات تکمیلی

سایز

200ml, 50ml

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *