ماسک نوتری اُیل

شناسه محصول: نامعلوم دسته: ,

ماسک نوتری اُیل NUTRI OIL MASK

شماره پروانه بهداشتی 4070951731295735
سایز 50ml, 200ml

480,000 ریال1,620,000 ریال

پاک کردن

توضیحات

ماسک درمانی فوق العاده قوی برای موی آسیب دیده، خشک یا خشن

امولســیون لیپیــدی مغــذی جهــت محافظــت از موهــای خشــك وآســیب دیــدهدر طـول سـاقه مـو اسـتفاده و بـه مـدت ۵ تـا ۱۰دقیقـه صبـر كنیـد وســپس آبکشــی نماییــد.
مــی توانــد بــه عنــوان یــك كــرم حالــت دهنــده بعــد از شستشــو نیــزبــه کار رود، البتــه در ایــن مواقــع بــه انــدازه یــك فنــدق روی كل مــواســتفاده شــود.
بـرای اثـرات فـوق العـاده مـی توانیـد آن را بـا Elixir Oil Nutri مخلـوط كنیـد.

روش مصـرف:

بعــد از شستشــوی مــو، مقــداری از ماســک را روی مــوی خیــس، بــه خصــوص در امتــداد ســاقه و نــوک مــو پخــش کــرده و ماســاژ دهیــدبعــد از ۵ تــا ۱۰ دقیقــه، کامــلاآبکشــی نماییــد.
* هفتـه ای یـک بار استـفاده شـود.

توضیحات تکمیلی

سایز

200ml, 50ml

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *