نــرم کننـــده و ترمیم کننده رویتــال

شناسه محصول: نامعلوم دسته: ,

نــرم کننـــدۀ رویتــال REVITAL REGAIN MILK

شماره پروانه بهداشتی 4785373331026499
سایز 50ml, 200ml

480,000 ریال1,450,000 ریال

پاک کردن

توضیحات

پس از اعمال شیمیایی مو

درمــان ایــده آل جهــت اســیدی نمــودن بعــد از رنــگ مــو در ســالن درمـان اساسـی بـه عنـوان نـرم كننـده و تثبیـت كننـده رنـگ در خانـه صــرف نظــر از آســیبی كــه پــس از رنــگ مــو ایجــاد شــده اســت، ایــن اسـپری نرم‌كننـده، هـم اسـتفاده سـهل و آسـان و خـارج حمـام دارد،هـم رنـگ را تثبیـت می‌كنـد و هـم سلامت مـو را بـاز میگردانـد و مـو رادرخشـان، شـفاف و شـانه پذیـر میسـازد.طبـق آمـار اخـذ شـده، هـر كـس یـك بـار از ایـن نـرم كننـده اسـتفاده كنــد، قطعــا رضایــت كامــل خــود را ابــراز مــی دارد.
بــرای موهــای كوتــاه، بهتــر اســت بــه كــف دســت اســپری و ســپس اســتفاده شــود.
بدون ایجاد چسبندگی و چربی روی مو

روش مصرف:

بعــد از شستشــو روی مــوی نــم دار اســپری کنیــد، نیــاز بــه آبکشــی نــدارد.
* روزانـه استـفاده شـود.

توضیحات تکمیلی

سایز

200ml, 50ml

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *